Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

 

 

- burmistrzjaworski.jpg

 

 

 

 

mgr inż. Robert Jaworski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Przyjmowanie interesantów:

Wtorek 9.00 - 15.00


Telefon: (041) 315 10 06
Adres e-mail: burmistrzjaworski@checiny.pl

 

Burmistrz Gminy i Miasta - stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych.

Do zakresu działań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 3. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 4. określanie sposobu wykonania uchwał,
 5. nadzorowanie zadań Gminy dotyczących:
  • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  • gminnych dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
  • zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki nieruchomościami,
  • programów rozwoju Gminy i jej promocji,
  • inwestycji gminnych,
  • gospodarki komunalnej (w tym: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych wysypisk, ochrony środowiska),
 6. nadzorowanie wykonywania budżetu,
 7. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. realizowanie polityki płacowej,
 9. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 10. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 11. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 12. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy,
 13. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
 14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminych jednostek organizacyjnych,
 15. sprawowanie ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, określanie kierunków ich działania i udzielania stosownych wskazówek i wytycznych odnoszących się do realizacji przypisanych zadań,
 16. podejmowanie decyzji w sprawach przeciwdziałań w związku ze zwalczaniem zagrożeń, klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem w sytuacjach kryzysowych,
 17. wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń oraz dyspozycji,
 18. sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 19. udzielanie upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 20. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
  1. Zastępcy Burmistrza,
  2. Sekretarza,
  3. Skarbnika,
  4. Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa,
  5. Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji,
  6. Urzędu Stanu Cywilnego,
  7. Pionu Ochrony,
  8. Ewidencją ludności, sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym
  9. Audytorem wewnętrznym.

 

 

 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x