Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

WiFi - Darmowy HotSpot CITiH dla Turystów

 

Urząd Gminy i Miasta Chęciny umożliwia bezprzewodowy dostęp do Iternetu na terenie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej "Niemczówka". Dostęp jest całkowicie bezpłatny. Z dostępu może korzystać każdy po zaakceptowaniu niniejszych zasad przy logowaniu się.

 

 

Regulamin Korzystania z HotSpot w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej "Niemczówka"


§1

Postanowienia ogólne.

 1. Urząd Gminy i Miasta Chęciny umożliwia bezprzewodowy dostęp do zasobów informacyjnych Urzędu oraz do Internetu, zwany dalej „dostępem”.
 2. Dostęp jest bezpłatny.
 3. Dostęp jest możliwy w budynku Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej "Niemczówka"
 4. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11b/g/n.
 5. Z dostępu może korzystać każdy po zaakceptowaniu niniejszych zasad przy logowaniu się.
 6. Niniejsze zasady dostępne są również pod adresem: www.checiny.pl

 

§2

Obowiązki Urzędu Gminy i Miasta Chęciny

 1. Urząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość dostępu.
 2. Urząd zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
 3. Urząd zapewni ochronę przekazywanych danych w zakresie i na poziomie wynikającym z zastosowanej technologii.
 4. Każdemu użytkownikowi system automatycznie przydzieli pasmo o przepustowości do 1024 kb/s.
 5. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut, a przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut.

 

§3

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów prawa,
  • nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
  • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • stosowania się do innych zaleceń Urzędu.
 2. Użytkownikowi zabrania się:
  • wykorzystywania połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,
  • udostępniania oraz pobierania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nienależącym do Użytkownika,
  • udostępniania oraz pobierania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  • udostępnianie treści pornograficznych, propagujących nienawiść rasową, poniżających, naruszających godność człowieka itp.,
  • wysyłania spamu,
  • rozpowszechnianiq wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych Użytkowników usługi,
  • usiłowaniq uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
  • korzystaniq z aplikacji P2P,
  • wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i jej Użytkowników.

 

§4

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia niniejszych zasad Urząd zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu.
 2. Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 3. Urząd nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
  • ujawnienie danych użytkownika;
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 4. Urząd nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika.
 5. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

 

§5

Pomoc techniczna
Użytkownik sieci dostępowej może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: gmina@checiny.pl

 


§6

Postanowienia końcowe

 1. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Obowiązujące zasady umieszczone są na stronie www.checiny.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa

 

 

 

Łukasz Płusa
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x